चेन्नईका केदार जाधव घाइते, गुमाउन सक्छन् बाँकी खेलहरू
एजेन्सी चेन्नई, वैशाख २४