दैनिक ४५ मिनेट हिँड्नुस, ५–६ पटक खानुस्
बिनिता पन्त