नेपालको संविधान थारु भाषामा पनि
बर्दिया, असोज १७ (रासस)