रौतहटमा १२ दिनमा श्रृंखलावद्ध रुपमा चारको हत्या
रौतहट,  असोज १५