अस्पतालमा डाक्टर नभएपछि बिरामी मारमा
गाइघाट, असोज १५