मुटु रोग सहरबाट गाउँ पसेको छ
प्रकाश रेग्मी, वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ