स्वास्थ्यमा सुदूरपश्चिम : चार जिल्ला उत्कृष्ट १० भित्र
बैतडी, असोज १० (रासस)