पञ्चेश्वर सडकको बाटो खोल्ने काम सम्पन्न हुँदै
बैतडी,  असोज ९ (रासस)