दुई हजार पाँच सय लागूऔषध प्रयोगकर्ताको उपचार
काठमाडौं, असोज १