आवासीय विद्यालय बनाउन  ६५ लाख दिइने
काठमाडौं, असोेज १