प्रशोधन केन्द्र भएपनि फोहर खोलामा फालिन्छ
दमक,  असोज १