प्रदेश नं १ का १४ जिल्लामा आजदेखि हर्न बजाउन नपाइने
ताप्लेजुङ,  असोज १