प्रयोगविहीन छन् तेह्रथुम म्याङलुङका सरकारी कृषि भवन
तेह्रथुम, भदौ ३१