जाजरकोट अस्पतालमा २४ सै घण्टा आकस्मिक प्रसूति शल्यक्रिया सेवा
जाजरकोट, भदौ ३१