जलेर गम्भीर घाइते भएकी अनितालाई जापानका नेपालीको सहयोग
पोखरा, भदौ ३१