दलित तथा महिला जनप्रतिनिधिहरू सम्मानित
तेह्रथुम, भदौ ३०