सडक बनेपछि डेढ घण्टाको बाटो तीस मिनेटमा छोटियो
म्याग्दी, भदौ २९