उत्कृष्ट कृषक समूहलाई कृषि सामग्री हस्तान्तरण  
डडेल्धुरा, भदौ २९