प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा  एक करोड दुई लाख सहयोग
काठमाडौं, भदौ २८