अनुमति नलिई स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालनमा
झापा, भदौ २८