नागरिकता र सरकारी छाप कीर्ते गर्ने पक्राउ
मेलम्ची, भदौ २७