विराटनगरमा बिनादर्ता सञ्चालित दुई ल्याबमा सिलबन्दी
मोरङ, भदौ २७