योजना हटाइएको भन्दै गाउँपालिकामा तालाबन्दी
अछाम, भदौ २७