सबै प्रान्तमा कला क्याम्पस स्थापना हुनुपर्ने
काठमाडौं, भदौ २६