रामपुर नगरपालिकाको बजेट ४९ करोडभन्दा बढी
पाल्पा, भदौ २६