दूधकौसिका गाउँपालिकाको नाम अब थुलुङ दूधकोशी
सोलुखुम्बु, भदौ २६