पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका पाँच नगर प्रमुख कोरिया जाँदै
पोखरा, भदौ २३