पर्वतका सन्तबहादुर सत्रवर्षदेखि साउदी जेलमा
पर्वत, भदौ २३