ट्याम्के मैयुङको बजेट २७ करोड ६४ लाख
भोजपुर, भदौ २३