तेह्रथुमको स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव
तेह्रथुम, भदौ २२