अवरोधले भक्तपुर र काठमाडौं जोड्ने सडक विस्तार अलपत्र
भक्तपुर, भदौ २१