कीर्तिपुर नपाले सुरू गर्‍यो बञ्जी जम्पको सम्भाव्यता अध्ययन
काठमाडौं, भदौ २१