बाढीबाट चितवनमा ४९९ घर पूर्ण क्षति, कृषि पशु र नारायणी तटबन्धनमा कुल २१ करोड नोक्सान
चितवन, भदौ २०