बाढीपीडित भन्छन् : ज्यान त बाँच्यो, गासँबास छैन
पोखरा, भदौ २०