गैर लेखा व्यवशायीको कार्य रोक्न अडानको माग
काठमाडौं,भदौ,२०(सेतोपाटी)