प्राधिकरणले घरायसी प्रयोजनका लागि जडान भएको सौर्य उर्जा खरीद गर्ने
काठमाडौं, भदौ १८