स्वास्थ्यकर्मीले गरे घरघरैमै गएर बिरामीको उपचार
गोरखा, भदौ १८