प्राधिकरणले खम्बामा टाँगिएका अव्यवस्थित तार काट्न सुरू गर्‍यो
काठमाडौं, भदौ १८