नयाँपाटी खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा 
काठमाडौं, भदौ १८