किराँती धार्मिकस्थल जहाँ पशुबध र मदिरा निषेध छ
इलाम, भदौ १७