बुटवल उपमहानगरपालिकाको बजेट एक अर्ब ६३ करोडभन्दा बढी
बुटवल, भदौ १६