प्राध्यापकहरू नेपाल मेडिकल काउन्सिलको बेसिक साइन्स ‘स्टाण्डर्ड’ विरूद्ध सर्वोच्चमा