लार्चाको बेलिवृज निर्माणमा पहिरो बाधक
चौतारा, भदौ १५