सिंहदरबारको मूल भवनमा टेको लगाउन सुरू
काठमाडौं, भदौ १५