बाढीमा मृत्यु भएका परिवारलाई पच्चीस हजार राहत प्रदान
गौशाला, भदौ १२