फालेलुङमा एकीकृत बस्ती निर्माण गरिने
पाँचथर, भदौं ७