प्राथमिक तहका शिक्षकले माविमा पढाउँदै !
महोत्तरी, भदौं ५