म्याक्स इन्टरनेशनल अस्पतालद्वारा बाढीपीडितको उपचार
काठमाडौं, भदौं ५