पर्यटकीय सम्भावना बोकेको स्वर्गाश्रम ओझेलमा,सम्बन्धित निकायको ध्यान गएन
म्याग्दी, भदौं  ४