अस्थायी शिक्षक पद सदाका लागि अन्त्य हुने
पोखरा, साउन ३१